Zamknij okno Drukuj dokument

ZAWIADOMIENIE - Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30 stycznia 2012 roku o godz.10.00 odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Wielgie w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30 stycznia 2012 roku o godz.10.00 odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Wielgie w sali posiedzeń Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji.

4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał Rady za 2011 rok.

7. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2011 rok.


8. Podjęcie uchwał w sprawach :


a/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tłuchowo,


b/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwien we Włocławku w 2012 roku.

c/ zmieniająca uchwałę Nr XV/101/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok,


d/ zmieniająca uchwałę Nr XV/100/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2012-2020,


e/ uzupełnienia składu osobowego komisji Rady Gminy


9. Wolne wnioski i zapytania.


10. Zakończenie obrad XVI sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Sztypka


Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2012-01-20 14:40:05
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2012-01-20 14:40:25
Ostatnia zmiana:2012-01-20 14:40:37
Ilość wyświetleń:1042