Zamknij okno Drukuj dokument

ZAWIADOMIENIE- Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 24 października 2014 roku o godz.10.00 odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Wielgie w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

 

Wielgie, dnia 24 października 2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 24 października 2014 roku o godz.10.00 odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Wielgie w sali sesyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji.


4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.


5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.


6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2013 rok.


7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy oraz kierunki zmierzające do jego zmniejszenia.

8. Podjęcie uchwały w sprawach :


a/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014,


b/ zmieniające uchwałę Nr XXXV/299/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2014-2025,


c/ zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,


d/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,


e/ przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wielgie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

9. Wolne wnioski i zapytania.


10. Zakończenie obrad XLV sesji.

Wójt Gminy Wielgie

Tadeusz Wiewiórski


Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2014-10-15 07:27:45
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2014-10-15 07:28:51
Ostatnia zmiana:2014-10-15 07:29:11
Ilość wyświetleń:636