Zamknij okno Drukuj dokument

ZAWIADOMIENIE - Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30 marca 2016 roku o godz.10.00 odbędzie się XX sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Wielgie, dnia 16 marca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30 marca 2016 roku o godz.10.00 odbędzie się XX sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad :


1. Otwarcie sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji.


4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.


5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.


6.Informacja o przestrzeganiu bezpieczeństwa p.pożarowego na terenie gminy Wielgie .

7. Podjęcie uchwał w sprawach :


a/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2016,


b/ zmiany uchwały Nr XVII/84/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2016-2025,


c/ rozstrzygnięcia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Piaseczno, Czarne, Czerskie Rumunki, gmina Wielgie,


d/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Piaseczno, Czarne, Czerskie Rumunki, gmina Wielgie,


e/ rozstrzygnięcia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Wielgie, Bętlewo, Tupadły, gmina Wielgie,


f/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Wielgie, Bętlewo, Tupadły, gmina Wielgie,


g/ rozstrzygnięcia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Zakrzewo, gmina Wielgie,


h/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Zakrzewo, gmina Wielgie,


i/ rozstrzygnięcia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Płonczyn, gmina Wielgie,


j/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Płonczyn, gmina Wielgie,


k/ rozstrzygnięcia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Oleszno, Zaduszniki, gmina Wielgie,


l/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Oleszno, Zaduszniki, gmina Wielgie,


ł/ o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,


m/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski


n/ przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki - Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski - część C


o/ przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie gm. Wielgie, pow. lipnowskiczęść A.


8 . Wolne wnioski i zapytania.


9. Zakończenie obrad XX sesji.Wójt Gminy Wielgie

Tadeusz Wiewiórski

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2016-03-21 07:59:02
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2016-03-21 07:59:31
Ostatnia zmiana:2016-03-21 07:59:46
Ilość wyświetleń:312