Zamknij okno Drukuj dokument

ZAWIADOMIENIE Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 16 maja 2017 roku o godz.10.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

                                                                                                 Wielgie, dnia 08 maja 2017 r.
ZAWIADOMIENIE
     Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 16 maja 2017 roku o godz.10.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.  Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
7. Ocena zasobów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
8. Podjęcie uchwały o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2017,
9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok w tym sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury, które zostało przekazane w m-cu marcu.
10. Przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Wielgie.
11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok.
12. Przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
13. Dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wielgie za 2016 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wielgie za 2016 rok.

16.Podjęcie uchwał w sprawach :

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
b/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
c/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
d/ przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielgie na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie obrad XXXIII sesji.

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Wielgie
Źródło informacji:Grażyna Wyszyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Wyszyńska
Data wprowadzenia:2017-05-10 08:07:40
Opublikował:Grażyna Wyszyńska
Data publikacji:2017-05-10 08:12:25
Ostatnia zmiana:2017-05-10 08:12:41
Ilość wyświetleń:87