Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

ZAWIAMOMIENIE - Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 grudnia 2010 roku o godz.10.00 odbędzie się III sesja Rady Gminy Wielgie.

 

ZAWIAMOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 grudnia 2010 roku o godz.10.00 odbędzie się III sesja Rady Gminy Wielgie z następującym porządkiem obrad:


Proponowany porządek obrad:


1.Otwarcie sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Przyjęcie protokołu z obrad I i II sesji.


4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.


5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.


6. Podjęcie uchwał w sprawach :


a/ zmieniająca uchwałę Nr XXV/235/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie budżetu gminy na 2010 rok,

b/ wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010 związany z realizacją zadań inwestycyjnych ,

c/ ustalenia miesięcznej zryczałtowanej diety przysługującej radnym,

d/ zasad przyznawania diet dla sołtysów,

e/ wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2011-2015,

f/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,

g/ opłaty za świadczenia Publicznego Przedszkola w Wielgiem,

h/ przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok,

i/ przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy,

j/ wyboru Przedstawicieli Gminy Wielgie do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,

k/ ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu,

l/ ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wielgie,

ł/ zmieniająca uchwałę w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury Gminy Wielgie ,

m/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010,

n/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011,

o/ zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania pn.”Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w Teodorowie”,

p/ zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania pn. „ Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielgie obejmującego tereny ABC w miejscowości Wielgie,Teodorowo,Czerskie Rumunki, Piaseczno i Rumunki Tupadelskie”,

- 2 -


r/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienie od przetargowego trybu jej zawarcia,

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2011 rok.


8. Przedstawienie opinii komisji Rady Gminy zgodnie z wymogami § 6 uchwały proceduralnej.


9. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii 4 komisji.


10. Przedstawienie przez Wójta Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.


11. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami .


12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.


13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2011-2017.


14. Wolne wnioski i zapytania.


15. Zakończenie obrad III sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Sztypka


Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2010-12-22 15:03:55
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2010-12-22 15:03:32
Ostatnia zmiana:2010-12-22 15:04:26
Ilość wyświetleń:1188

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij