Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje
    Aktualności ważne! (260)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
    Ogłoszenia i Obwieszczenia (232)
    Dane podstawowe (0)
        Charakterystyka gminy (1)
        Mapa Gminy, Mapa Sołectw, Plan Wielgiego (3)
    Kontakt z pracownikami (1)
    Punkty adresowe (1)
    Geoportal Gminy Wielgie (1)
    GOPS w Wielgiem (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (1)
    Redakcja (2)
    Skargi, wnioski, petycje. (3)
        Petycje - 2016 (0)
        Petycje - 2017 (3)
        Petycje - wielokrotne (0)
    Dotacje dla przedszkoli (5)

Organy
    Wójt Gminy (1)
    Statut Gminy (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Kierownictwo Urzędu (0)
            Za 2006 rok (0)
            Za styczeń 2007 (1)
            Za 2007 rok (5)
            Za 2008 rok (5)
            Za 2009 rok (5)
            Za 2010 rok (5)
            Za 2011 rok (5)
            Za 2012 rok (5)
            Za 2013 rok (5)
            Za 2014 rok (5)
            Za 2015 rok (4)
            Za 2016 rok (4)
        Rada Gminy (0)
            Kadencja 2002-2006 (0)
                Za 2002 rok (0)
                Za 2003 rok (0)
                Za 2004 rok (0)
                Za 2005 rok (0)
            Kadencja 2006-2010 (0)
                Za grudzień 2006 (1)
                Za 2006 rok (0)
                Za 2007 rok (0)
                Za 2008 rok (0)
                Za 2009 rok (0)
                Za 2010 rok (0)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                Za 2010 rok (16)
                Za 2011 rok (15)
                Za 2012 rok (15)
                Za 2013 rok (15)
                Za 2014 rok (15)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Za 2014 rok (15)
                Za 2015 rok (16)
                Za 2016 rok (15)
        Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
            Za 2002 rok (0)
            Za 2003 rok (0)
            Za 2004 rok (0)
            Za 2005 rok (0)
            Za 2006 rok (0)
            Za 2007 rok (6)
            Za 2008 rok (7)
            Za 2009 rok (6)
            Za 2010 rok (7)
            Za 2011 rok (7)
            Za 2012 rok (6)
            Za 2013 rok (5)
            Za 2014 rok (5)
            Za 2015 rok (5)
            Za 2016 rok (5)

Rada Gminy
    Skład Rady (1)
    Komisje Rady (0)
        Komisja Rewizyjna (0)
            Skład osobowy (1)
            Plan Pracy (4)
            Protokoły (35)
        Komisja Finansów (0)
            Skład osobowy (1)
            Plan Pracy (3)
            Protokoły (70)
        Komisja Samorządu, Prawa i Porządku Publicznego (1)
            Skład osobowy (1)
            Plan Pracy (3)
            Protokoły (93)
        Komisja Rolna i Rozwoju Gospodarczego (0)
            Skład osobowy (1)
            Plan Pracy (4)
            Protokoły (94)
        Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej (0)
            Skład osobowy (1)
            Plan Pracy (4)
            Protokoły (84)
    Uchwały Rady (1)
        Uchwały 2017 (51)
        Uchwały 2016 (85)
        Uchwały 2015 (68)
        Uchwały 2014 (75)
        Uchwały 2013 (107)
        Uchwały 2012 (88)
        Uchwały 2011 (79)
        Uchwały 2010 (85)
        Uchwały 2009 (69)
        Uchwały 2008 (55)
        Uchwały 2007 (63)
        Uchwały 2006 (54)
        Uchwały 2005 (61)
        Uchwały 2004 (62)
        Uchwały 2003 (40)
        Uchwały 2002 (25)
    Projekty Uchwał (0)
        Projekty Uchwał 2014 (1)
        Projekty Uchwał 2012 (1)
    Protokoły z sesji (0)
        Protokoły 2002 (3)
        Protokoły 2003 (9)
        Protokoły 2004 (12)
        Protokoły 2005 (8)
        Protokoły 2006 (12)
        Protokoły 2007 (12)
        Protokoły 2008 (10)
        Protokoły 2009 (10)
        Protokoły 2010 (13)
        Protokoły 2011 (11)
        Protokoły 2012 (13)
        Protokoły 2013 (8)
        Protokoły 2014 (15)
        Protokoły 2015 (12)
        Protokoły 2016 (14)
        Protokoły 2017 (6)

Gmina
    Jednostki organizacyjne (0)
        GOPS (0)
            Statut GOPS (1)
            Organizacja GOPS (0)
            Podstawa prawna (1)
        Szkoły (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
    Zamówienia publiczne, przetargi (0)
        Przetargi 2017 (0)
            W trybie ustawy prawo zmówień publicznych (16)
            W trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (19)
            Zapytania ofertowe (2)
            Pozostałe przetargi (8)
            Archiwum (0)
            Plan postępowań (1)
        Przetargi 2016 (0)
            W trybie ustawy prawo zmówień publicznych (12)
            W trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (8)
            Zapytania ofertowe (1)
            Pozostałe przetargi (25)
            Archiwum (0)
        Przetargi 2015 (1)
            W trybie ustawy prawo zmówień publicznych (9)
            W trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (12)
            Pozostałe przetargi (6)
            Archiwum (0)
        Przetargi 2014 (0)
            W trybie ustawy prawo zmówień publicznych (14)
            W trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (15)
            Pozostałe przetargi (12)
            Archiwum (0)
        Przetargi 2013 (0)
            W trybie ustawy prawo zmówień publicznych (17)
            W trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (4)
            Pozostałe przetargi (15)
            Archiwum (0)
        Przetargi 2012 (0)
            W trybie ustawy prawo zmówień publicznych (7)
            W trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (4)
            Pozostałe przetargi (2)
            Archiwum (1)
                W trybie ustawy prawo zamówień publicznych (5)
                W trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (0)
                Pozostałe przetargi (0)
        Przetargi 2011 (24)
        Przetargi 2010 (34)
        Przetargi 2009 (20)
        Przetargi 2008 (19)
        Archiwum 2003-2007 (94)
    Kontrole (0)
        Kontole wewnętrzne (6)
        Kontrole zewnętrzne (9)
        Kontrola Zarządcza (1)
    Fundusz Sołecki (1)

Urząd Gminy
    Regulamin urzędu (15)
    Schemat organizacyjny (1)
    Karty usług publicznych (1)
        Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (10)
        Alkohol - zezwolenia (3)
        Budowa - planowanie przestrzenne (6)
        Udostępnianie informacji publicznej lub innego aktu normatywnego (1)
        Uzyskanie lub wymiana dowodu osobistego (2)
        Drzewa - zezwolenia na wycinkę (1)
        Działalność gospodarcza (5)
        Gospodarka odpadami i ściekami (2)
        Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (1)
        Małżeństwa - rejestracja (2)
        Nieruchomości - podział, nadanie i zmiana numeru (3)
        Nieruchomości - rozgraniczenie (1)
        Ochrona środowiska (4)
        Pas drogowy (4)
        Podatek od nieruchomości (1)
        Podatek od środków transportu (1)
        Podatek rolny (2)
        Podatki leśny (1)
        Podatki - postępowanie (2)
        Podatki - wysokośc zobowiązń (1)
        Podatki - zwrot podatku akcyzowego (1)
        Psy ras agresywnych (1)
        Poświadczenie własnoręczności podpisu (1)
        Rolnictwo (2)
        Skargi i wnioski (1)
        Oświata (4)
        Targowisko - opłata (0)
        Urodzenia - rejestracja (1)
        Wybory (5)
        Wymeldowanie - procedury (2)
        Zameldowanie - procedury (5)
        Zgłoszenie jubileuszu długoterminowego pożycia małżeńskiego (1)
        Zgon - rejestracja (1)
        Sporządzenie testamentu urzędowego (1)
    Druki do pobrania (1)
    Rejestry i Ewidencje (8)
    Cenralny Rejestr Umów (1)

Prawo lokalne
    Strategia rozwoju (2)
    Plan rozwoju lokalnego (2)
    Budżet (25)
    Zarządzenia Wójta Gminy (1)
        Zarządzenia 2017 (64)
        Zarządzenia 2016 (89)
        Zarządzenia 2015 (96)
        Zarządzenia 2014 (107)
        Zarządzenia 2013 (97)
        Zarządzenia 2012 (94)
        Zarządzenia 2011 (116)
        Zarządzenia 2010 (104)
        Zarządzenia 2009 (86)
        Zarządzenia 2008 (81)
        Zarządzenia 2007 (62)
        Zarządzenia 2006 (22)
        Zarządzenia 2005 (17)
        Zarządzenia 2004 (1)
    Gospodarka Odpadami (5)
    Ochrona Środowiska (82)
        Publicznie dostępny wykaz danych o dok. i inf. o środowisku i jego ochronie. (24)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (0)
        Plany zatwierdzone (12)
        Plany Procedowane (3)
        Plany uchylone (1)
    Prawo Miejscowe (1)
    Plan Urządzeniowo-Rolny (1)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (8)
    Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, Monitor Polski B (4)

Nabór pracowników samorządowych
    Regulamin naboru na wolne stanowiska (3)

Ogłoszenia o konkursuach
    Konkursy PIS (0)
        Konkursy 2010 (10)
        Konkursy 2009 (29)
    Na wolne stanowiska (1)
        Na stanowisko ds. Ewidencji ludności w Urzędzie Gminy w Wielgiem i dowodów osobistych (3)
        Na stanowisko ds. Gospodarki odpadami (3)
        Na stanowisko ds. dróg, robót publicznych, planowania przestrzennego i spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej (5)
        Na stanowisko Informatyka (6)
        Na stanowisko dyrektora (16)
        Na stanowisko Referenta d.s podatkowych (3)
        Na stanowisko ds. promocji Gminy, kultury, sportu, oraz spraw lokalnych (2)
        Na stanowisko kierownika GOPS (3)
        Na stanowisko ds. mienia komunalnego i obrony cywilnej (2)
        Na stanowisko Koordynator Projektu Systemowego POKL (0)
        Na trenera środowiskowego w ram. proj. Orlik 2012 (2)
        Na stanowisko ds. finansowych (3)
    Na realizacje zadań publicznych (37)
    Na Rolnika Gminy Wielgie (5)
    Program Operacyjny Kapitał Ludzki (25)

Wybory
    Wybory uzupełniające 22.01.2017 (0)
        Obwieszczenia, zarządzenia i komunikaty (6)
        Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej (3)
        Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych (0)
        Wyniki (2)
    Wybory uzupełniające 21.08.2016 (0)
        Obwieszczenia, zarządzenia i komunikaty (10)
        Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej (6)
        Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych (2)
        Państwowa Komisja Wyborcza (0)
        Spis wyborców i Rejestr wyborców (0)
        Wyborcy niepełnosprawni (0)
        Wyniki (2)
    Wybory archiwum (0)
        Wybory samorządowe 2014 (0)
            Wyniki (3)
            Obwieszczenia, zarządzenia i komunikaty (18)
            Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej (11)
            Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych (22)
            Państwowa Komisja Wyborcza (3)
            Spis wyborców i Rejestr wyborców (0)
            Wyborcy niepełnosprawni (1)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (0)
            Obwieszczenia, zarządzenia i komunikaty (4)
            Państwowa Komisja Wyborcza (0)
            Obwodowe komisje wyborcze (9)
            Spis wyborców i Rejestr wyborców (1)
            Wyborcy niepełnosprawni (1)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielgie 2011 (0)
            Informacje (3)
            Obwieszczenia (5)
            Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej (6)
            Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej (2)
            Wyniki ważne! (3)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 (0)
            Obwieszczenia, zarządzenia i komunikaty (7)
            Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych (22)
            Państwowa Komisja Wyborcza (3)
            Spis wyborców i Rejestr wyborców (0)
            Wyborcy niepełnosprawni (2)
        Wybory do Sejmu i Senatu 2011 (0)
            Obwieszczenia (4)
            Informacje (9)
            Uchwały (12)
        Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 (0)
            Obwieszczenia, zarządzenia i komunikaty (6)
            Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych (22)
            Państwowa Komisja Wyborcza (6)
            Spis wyborców i Rejestr wyborców (0)
            Wyborcy niepełnosprawni (2)
        Wybory uzupełniające (3)
        Wybory Prezydenta RP 2015 (0)
            Obwieszczenia, zarządzenia i komunikaty (10)
            Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych (22)
            Państwowa Komisja Wyborcza (2)
            Spis wyborców i Rejestr wyborców (1)
            Wyborcy niepełnosprawni (2)
        Wybory samorządowe 2010 (0)
            Wyniki wyborów (2)
            Informacje (7)
            Obwieszczenia (5)
            Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej (10)
            Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych (12)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij