Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Wielgie

Wójt Gminy

mgr TADEUSZ WIEWIÓRSKI
tel. (54) 289 - 73 - 80 , w. 33

fax. (54) 289 - 73 - 80      

 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW 

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek,
w godzinach od
900 – do 1600.

 

 

Kompetencje Wójta

 

        Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. Ustawa o samorządzie gminnym nie wymienia całego katalogu zadań wójta, stanowi jedynie, że do zadań wójta należy w szczególności:

- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

- określanie sposobu wykonywania uchwał,

- gospodarowanie mieniem komunalnym,

- wykonywanie budżetu,

- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

       Ustawa stanowi również, że wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

       W zakresie zarządu mieniem komunalnym, oświadczenie woli w imieniu gminy składa jednoosobowo wójt. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

 

       Do kompetencji wójta należy także opracowywanie projektu budżetu gminy. Bez zgody wójta rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

 

       Wójt odpowiada również za prawidłową gospodarkę finansową gminy. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,

- dokonywania wydatków budżetowych,

- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,

- dysponowania rezerwami budżetu gminy,

- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

 

       Wójt, jako organ wykonawczy gminy, rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń. W przypadkach nie cierpiących zwłoki wójt może wydawać przepisy porządkowe. Przepisy te wydaje wójt w drodze zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.

 

        Swoje zadania wójt wykonuje przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

 

Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

 

         Do kompetencji wójta należy również wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu, wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Marczewski - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Marczewski - administrator
Data wprowadzenia:2007-01-03 10:20:20
Opublikował:Krzysztof Marczewski - administrator
Data publikacji:2007-01-03 10:20:56
Ostatnia zmiana:2007-01-03 10:20:56
Ilość wyświetleń:13234

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij