Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR XXVI/191/12 RADY GMINY WIELGIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2013–2025

 

UCHWAŁA NR XXVI/191/12

RADY GMINY WIELGIE
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie
na lata 2013–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 i 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgie na lata 2013–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, okreś­lonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania upraw­nień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załącz­niku Nr 2 do Uchwały.


§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 5 Traci moc uchwała Nr XV/100/11 Rady Gminy Wielgie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2012–2020 z dnia 29.12.2011r. ze zmianami: Uchwała XVI/109/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 30.01.2012r., Uchwała XVIII/116/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 27.05.2012r., Zarządzenie Nr 19/12 Wójta Gminy Wielgie z dnia 30.03.2012r., Uchwała XX/131/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 19.06.2012r., Uchwała XXI/141/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 07.08.2012r., Uchwała XXIII/160/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 06.11.2012r., Uchwała XXVI/179/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2012r.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wielgie

Halina Sztypka

Załączniki

Uchwała XXVI.191 (113kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie (91.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 (336.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 (224.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2013-01-08 08:05:53
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2013-01-08 08:07:24
Ostatnia zmiana:2013-01-08 08:07:50
Ilość wyświetleń:1063

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij